info
/Statický záznam

(sklo)

Prvkem náhody povoluji mantinely tradiční tavené plastiky. Formu nekoncipuji pouze jako nádobu k vyplnění sklem, ale jako neinvazivní prostředek k usměrnění skla v tekutém stádiu. Tento intenzivní experiment spočíval především v balancování predikce chování skla, způsobu vyskládání do pece a stanovení nejvyšší teploty — což jsou současně mé jediné vstupy do celého procesu. Materiálním výstupem jsou statické záznamy pohybu roztaveného skla. Prezentovaný stav je prvním stádiem experimentu, který může být nadále rozšířen o zkoumání chování skla v hranatém tvarosloví.

(foto Šimon Roubal)